Materi PEMBELAJARAN B. SUNDA Kelas 7,8, dan 9 SMP YAS

B.SUNDA KELAS 7 – RARANGKEN BARUNG DI-KEUN (Tyas Nastiti Puri, S.Pd.) (01 November 2021)
SISINDIRAN BAHASA SUNDA KELAS 8 – Fanny Setiawati, S.Pd. (18 Oktober 2021)
BAHASA SUNDA KELAS VII/I – FUNGSI KECAP (09 September 2021)
BAHASA SUNDA KELAS VII/1 – KAULINAN BARUDAK (18 Agustus 2021)
BAHASA SUNDA – PPT BIANTARA KELAS 9 BAB 1 (LAWUNGAN KA-2)