Lomba Pasanggiri dan Apresiasi Bahasa Sastra dan Seni Daerah Jenjang SMP Tahun 2021, Alhamdulillah SMP YAS ngengingkeun : (1) Pinunjul 1 Pasanggiri Pupuh Putra – ZAHRAN RIZQILULLOH S (Selanjutnya mewakili Kota Bandung Lomba Pupuh tingkat Provinsi); (2) Pinunjul 2 Pasanggiri Pupuh Putri – NAYLA QATTRUNNADA; (3) Pinunjul 2 Pasanggri Biantara Putri – NAJMAH JINAN AR. Hatur nuhun ka sadaya Ais Pangatik sareng TAS anu tos ngarojong kana kagiatan lomba ieu, husuna ka Bu Tyas Nastiti Puri, S.Pd., dan Pa Topan Darmawan anu tos ngabimbing murangkalih. Hatur nuhun. (2021 – 08.29) PRESTASI Kahiji, BUDAYA Juara. Ajen Atikan, Wiwaha Budaya Sunda.